ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาโท
 •     คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาโท ผู้สนใจติดต่อขอรับสมัครได้ที่ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่หรือสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5387 5470-2
 • หน่วยงาน    คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2558
 • หมดเขต    29/07/2558
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294