ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์
 •     คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการตลาด คุณวุฒิปริญญาโท/เอก จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจตืดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5394-2105
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/07/2558
 • หมดเขต    21/08/2558
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294