ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 •     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป-งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5322 1493 , 0 5341 6203
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2558
 • หมดเขต    11/08/2558
 • อ่าน   242
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294