ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมศุลกากร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 •     สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมศุลกากร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรแม่สะเรียง และด่านศุลกากรทุ่งช้าง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5328-1785
 • หน่วยงาน    สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2558
 • หมดเขต    26/08/2558
 • อ่าน   982
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294