ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่วนเทคนิค สปข.3 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5328-3734
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2558
 • หมดเขต    21/08/2558
 • อ่าน   484
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294