ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ล่วงเวลา
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ล่วงเวลา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4-28 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-920200 ต่อ 288,290
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2558
 • หมดเขต    28/08/2558
 • อ่าน   435
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294