ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนที่มีความพิการเข้าศึกษา
 •     โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวเช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต เข้าศึกษาฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยี โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากเสื้อผ้าและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 038-716 247-9 ต่อ6101-4 มือถือ 08-6616 3501
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี
 • วันที่ประกาศ   24/08/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294