ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ และพนักงานจ้างโครงการของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ และพนักงานจ้างโครงการของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 5 อัตราดังนี้ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพยาบาล UR จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งพนักงานรับส่งผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่งพนักงานบัญชี(โครงการศูนย์บริการสวนดอก) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ(โครงการศูนย์บริการสวนดอก) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5393-6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2558
 • หมดเขต    07/09/2558
 • อ่าน   677
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294