ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนเทคนิค
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนเทคนิคสำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ระหว่างวันที่ 17สิงหาคม 2558 ถึง 21 สิงหาคม 2558 ไปแล้วนั้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันเวลาและสถานที่ในการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ http://region3.prd.go.th/2011/หัวข้อ "ประกาศ"
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   389
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294