ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 •     สำนักงาน ก.พ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-16 กันยายน 2558 ทาง Internet ที่ http://Scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้ 1.ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน 2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 75 ทุน 3.ทุนปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) จำนวน 4 ทุน 4.ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน 5.ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สำนักงาน ก.พ 47/111 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต หรือทาง Internet ที่ http://www.ocsc.go.th http://Scholar2.ocsc.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ
 • วันที่ประกาศ   28/08/2558
 • หมดเขต    16/09/2558
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294