ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 2 คน
 •     สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 2 คน ตามประกาศศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 ตั้งแต่วันพุธที่ 26 สิหาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2141 3860-61และ 0 2141 3850-52
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
 • วันที่ประกาศ   29/08/2558
 • หมดเขต    01/09/2558
 • อ่าน   437
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294