ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง
 •     ห.จ.ก. มือทอง ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณพรรณิภา อุปรานุเคราะห์ ห้อง 2016 ชั้น 2 อาคาร ซี.ไอ ทาวเวอร์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-808534
 • หน่วยงาน    ห.จ.ก. มือทอง ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   704
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294