ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามโครงการสานฝันครูปฐมวัย
 •     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามโครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุนใหม่ โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการเสริมสร้างศักยภาพของครูสังคมศึกษา โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ และโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา 2559 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5394 4214 และ 0 5394 4267
 • หน่วยงาน    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/09/2558
 • หมดเขต    16/10/2558
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294