ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานเยี่ยมบ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     โรงพยาบาทแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานเยี่ยมบ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุระการ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาทแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5397-6000 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาทแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/09/2558
 • หมดเขต    22/09/2558
 • อ่าน   398
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294