ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา
 •     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา มีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ ต. สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ 053-270182 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2558
 • หมดเขต    15/10/2558
 • อ่าน   515
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294