ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 •     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-221493 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2558
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/09/2558
 • หมดเขต    6/10/2558
 • อ่าน   455
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294