ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว
 •      สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดา ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ( กพด.) ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5312 1177และ 0 5312 1181 ตั้งแต่วันที่ 5 จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2558
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/09/2558
 • หมดเขต    11/10/2558
 • อ่าน   808
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294