ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 7 อัตรา
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 7 อัตราได้แก่ 1.พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญาโทหรือเอก 1 อัตรา 2.พนักงานวิทยาลัยสาวยวิชาการ วุฒิปริญาเอก 6 อัตรา 3.พนักงานวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานส่วนงานปฎิบัติ 1 อัตรา 4.พนักงานวิทยาลัยชั่วคราว ( พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งงานบริหารฝีมือ ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์ 1 อัตรา ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยบุคคลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5394 2810 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2558
 • หมดเขต    13/10/2558
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294