ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
 •      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5394 4012 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/10/2558
 • หมดเขต    20/10/2558
 • อ่าน   660
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294