ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหนงนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
 •     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าจำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องงานบริหารทั่วไป -งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5322 1493 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2558
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2558
 • หมดเขต    15/10/2558
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294