ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการสหรกรณ์โคนม จำกัด 1 ตำแหน่ง
 •     สหรกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสหรกรณ์โคนม จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงาน สหรกรณ์โคนมเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-423052 และ 053-963322 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
 • หน่วยงาน    สหรกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด
 • วันที่ประกาศ   14/10/2558
 • หมดเขต    15/10/2558
 • อ่าน   375
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294