ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา( ม.1-ม6) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 17
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา( ม.1-ม6) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2559 ผู้สนใจขอติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-277855,096-2535393, 053-942806
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2559
 • หมดเขต    04/03/2559
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294