ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ดังนี้ ตำแหน่ง สโตร์อาหารสัตว์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานรับน้ำนมดิบประจำศูนย์ห้วยไซ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 053-423052 053-963200
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2559
 • หมดเขต    03/03/2559
 • อ่าน   544
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294