ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ถึง 22 เมษายน 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ที่เบอร์โทร 0-5321-1592, 0-5322-1875 ต่อเบอร์ภายใน 100 หรือ 112
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2559
 • หมดเขต    22/04/2559
 • อ่าน   398
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294