ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-140141, 801160-61
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2559
 • หมดเขต    11/03/2559
 • อ่าน   284
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294