ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับโอนข้าราชการครูสังกัดส่วนราชการอื่น มารับราชการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการครูสังกัดส่วนราชการอื่น มารับราชการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งรับโอน สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 2 อัตราได้แก่ เลขที่ตำแหน่ง 36378-2(วิชาเอกดนตรี) เลขที่ตำแหน่ง 36379-2(วิชาเอกสังคมศึกษา) 2. โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 36376-2(วิชาเอกประถมศึกษา) เลขที่ตำแหน่ง 36377-2 (วิชาเอกสังคมศึกษา) 3. โรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 36373-2(วิชาเอกภาษาไทย) เลขที่ตำแหน่ง 36374-2(วิชาเอกปฐมวัย) ข้าราชการครูผู้ใดประสงค์จะขอโอนให้จัดส่งคำร้องขอโอนที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด พร้อมประวัติส่วนตัวประวัติการรับราชการและเอกสารหลักฐานไปยังฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-5399-8333 ต่อ 234
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2559
 • หมดเขต    04/03/2559
 • อ่าน   333
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294