ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่10-22 มีนาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-998333 ต่อ 233
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2559
 • หมดเขต    22/03/2559
 • อ่าน   838
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294