ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลผู้สนใจและมีจิตอาสา สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
 •     สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สนใจและมีจิตอาสา สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5329 9934, 0 5329 7405 ต่อ 0
 • หน่วยงาน    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2559
 • หมดเขต    10/04/2559
 • อ่าน   688
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294