ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
 •     เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน -13 พฤษภาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5338 916 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/04/2559
 • หมดเขต    13/05/2559
 • อ่าน   392
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294