ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานมูลนิธิขาเทียมฯ ประจำสำนักงานเชียงใหม่ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานมูลนิธิขาเทียมฯ ประจำสำนักงานเชียงใหม่ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 053-11-271-3 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/06/2559
 • หมดเขต    20/06/2559
 • อ่าน   517
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294