ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60447 , 60448
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
 • วันที่ประกาศ   14/06/2559
 • หมดเขต    21/06/2559
 • อ่าน   981
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294