ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิมเติมได้ที่ 0-5347-7053
 • หน่วยงาน    โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/06/2559
 • หมดเขต    13/06/2559
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294