ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำและพนักงานจ้างโครงการของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำและพนักงานจ้างโครงการของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลประจำการ จำนวน 3 อัตรา , ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล หรือ พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ,ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (หน่วยศูนย์บริการสวนดอก) จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่ง แม่บ้าน(หน่วยศูนย์บริการสวนดอก) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-5393-6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2559
 • หมดเขต    11/07/2559
 • อ่าน   786
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294