ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี 2559
 •     คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี 2559 ดังนี้ 1.ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี(รุ่นที่ 8) ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และจะสอบคัดเลือกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 2. ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และจะสอบคัดเลือกในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ผู้สนใจสามารถสมัครศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร 0 5387 5520 และติดตามรายละเอียดได้ที่ http:// www.grad.mju.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/06/2559
 • หมดเขต    06/07/2559
 • อ่าน   291
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294