ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 158 จำนวน 50 รายวิชา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 158 จำนวน 50 รายวิชา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 หรือสามารถรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-1592 , 0-5322-1875 ต่อเบอร์ภายใน 100 หรือ 112
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2559
 • หมดเขต    12/07/2559
 • อ่าน   396
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294