ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559 จำนวน 2 ทุน
 •     สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559 จำนวน 2 ทุน ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม หัวข้อย่อย ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ ตั้งแต่วันที่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 2547 1346
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ.
 • วันที่ประกาศ   04/07/2559
 • หมดเขต    15/08/2559
 • อ่าน   420
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294