ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(ด้านอาคารสถานที่) จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(ด้านอาคารสถานที่) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบุคคล คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-942951, 053-942960
 • หน่วยงาน    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2559
 • หมดเขต    22/07/2559
 • อ่าน   470
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294