ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอังกฤษภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอังกฤษภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยงานบริหารทั่วไป สำนักคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-5394-4210
 • หน่วยงาน    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/08/2559
 • หมดเขต    19/08/2559
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294