ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัคร เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปี 2551
 •     คุณสมบัติของผู้สมัคร - ต้องสมัครเป็นสมาชิกศูนย์กีฬา - เยาวชนต้องมีอายุ 5 ปี ขึ้นไป และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อัตราค่าสมัคร - นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 350.- บาท - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร และครอบครัวในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 500.- บาท - สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 500.- บาท -เยาวชน/ประชาชนทั่วไป 700.- บาท สถานที่รับสมัคร งานกีฬา อาคารพพพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-3057-8 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใน วัน เวลา ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 053-943057-8
 • หน่วยงาน    กองกิจกการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2551
 • หมดเขต    30/11/2551
 • อ่าน   930
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294