ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบุคคลคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pol.cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 2951
 • หน่วยงาน    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2560
 • หมดเขต    15/05/2560
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294