ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานของสหกรณ์ ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 3 อัตรา
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานของสหกรณ์ ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ณ สำนักสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด 97 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5342 3052 , 0 5396 3200
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด 97 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2560
 • หมดเขต    06/03/2560
 • อ่าน   336
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294