ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านพักประจำปีการศึกษา 2560
 •     มูลนิธิความหวังที่เต็มเปี่ยม มีความประสงค์จะรับสมัครเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านพักประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 7 ปี ถึง 10 ปี หรือจะเข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 ถึง ป.4 โดยเด็กจะต้องอยู่ในสภาวะที่ผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต , ผู้ปกครองเป็นผู้พิการ, ผู้ปกครองเป็นผู้ต้องขังจำคุก หรือ ผู้ปกครองหย่าร้าง ผู้สนใจสามารถมากรอกใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารได้ที่ สำนักมูลนิธิความหวังที่เต็มเปี่ยม 320 หมู่ที่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (บริเวณหลังเรือนจำกลางหญิงจังหวัดเชียงใหม่) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 นี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5389 0033
 • หน่วยงาน    มูลนิธิความหวังที่เต็มเปี่ยม 320 หมู่ที่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   274
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294