ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5 ถ.เจริญราษฎร์ เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2-9 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5324 0486 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5 ถ.เจริญราษฎร์ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2560
 • หมดเขต    09/03/2560
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294