ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)เข้าร่วมโครงการอบรม
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)เข้าร่วมโครงการอบรม โครงการ "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 19 " ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7855 , 096-28535393 หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2806 หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2560
 • หมดเขต    10/03/2560
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294