ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 จำนวน 26 รายวิชา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 จำนวน 26 รายวิชา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2560 และเปิดเรียนเป็นสองช่วง ช่วงแรกวันที่ 1-10 เมษายน ช่วงที่สองวันที่ 17-26 เมษายน 2560 หลักสูตร 30 และ 60 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5321 1592 , 0 5322 1875 ต่อเบอร์ภายใน 100 หรือ 112
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2560
 • หมดเขต    10/04/2560
 • อ่าน   293
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294