ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงาน ปปช. ประจำภาค5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน ปปช. ประจำภาค5 เลขที่ 90 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนศพาร์ก อาคารเอ ห้อง 113 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5328 5155
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ปปช. ประจำภาค5 เลขที่ 90 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนศพาร์ก อาคารเอ ห้อง 113 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/03/2560
 • หมดเขต    31/03/2560
 • อ่าน   247
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294