ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล ได้แก่ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5380 1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/03/2560
 • หมดเขต    31/03/2560
 • อ่าน   389
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294