ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 •     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรธุรกิจการบิน และหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีีการบิน หลักสูตร 4 ปี ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-954-7300 ต่อ 323 หรือ 092-549-8992
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   21/03/2560
 • หมดเขต    31/03/2560
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294