ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและลือกสรรบุคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 54 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตราและประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา รวมทั้งสิ้น 17 ตำแหน่ง 67 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพัธ์ 2560 - 10 มีนาคม 2560 นั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ป www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 233
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   21/03/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294