ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล ได้แก่ 1.พยาบาลวิชาชีพ(IPD/ไตเทียม/ER) หลายอัตรา 2.ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(PN/NA) หลายอัตรา 3.พยาบาลวิชาชีพประจำห้องผ่าตัด จำนวน 3 อัตรา 4.ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาลประจำห้องผ่าตัด จำนวน 3 อัตรา 5.Ward Clerk ประจำห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา 6.เจ้าหน้าที่แม่บ้านประจำห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา 7.ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาลประจำห้องไตเทียม จำนวน 1 อัตรา 8.ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 9.ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 10.นักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 11.เภสัชกร(ด่วน) จำนวน 3 อัตรา 12.นักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา 13.เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 2 อัตรา 14.หัวหน้าแผนกวางแผนการเงินและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา 15.เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา 16.เจ้าหน้าที่คลังยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา 17.คนสวน จำนวน 1 อัตรา 18.เจ้าหน้าท่ี่แม่บ้าน จำนวน 5 อัตรา 19.เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์(ช่าง) จำนวน 1 อัตรา 20.กุ๊ก จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5380 1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2560
 • หมดเขต    30/06/2560
 • อ่าน   504
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294